10 điểm mới của Luật Căn cước

Ngày đăng 10/07/2024 | 03:24  | Lượt xem: 6
Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch…

LUẬT CĂN CƯỚC 2023

Ngày đăng 10/07/2024 | 02:53  | Lượt xem: 4
Luật Căn cước năm 2023 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023, gồm 07 chương, 46 điều, quy định về: cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 46. Theo đó, Luật Căn cước có nhiều điểm mới so với Luật Căn cước công dân năm 2014, như:

Từ ngày 01/6/2024: Hà Nội triển khai thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa

Ngày đăng 24/06/2024 | 09:17  | Lượt xem: 9
Thực hiện công văn 752/UBND-VP, ngày 14 tháng 05 năm 2024 của UBND huyện Thường Tín, về việc triển khai thực hiện phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện.

BÀI TUYÊN TRUYỀN BẢN SAO CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ

Ngày đăng 24/06/2024 | 09:11  | Lượt xem: 8
Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là gì? Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Nghị định 45/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân

Ngày đăng 19/06/2024 | 09:14  | Lượt xem: 5
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) là một chặng đường với đột phá của các công nghệ số dẫn đến sự thông minh hóa mọi mặt của xã hội. Chuyển đổi số chính là cách đi trong chặng đường phát triển thời cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và là cơ hội vô giá để phát triển đất nước.

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CCHC

Ngày đăng 10/06/2024 | 12:51  | Lượt xem: 12
Thực hiện Quyết định số 749 của thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

CHUYỂN ĐỔ SỐ TẠO ĐỘNG LỰC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH

Ngày đăng 07/06/2024 | 10:30  | Lượt xem: 10
Thời gian qua, Thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ về chuyển đổi số gắn với xây dựng Thành phố thông minh. Với phương châm làm chắc, bằng bước đi và lộ trình phù hợp, đến nay, chuyển đổi số của Thành phố đã đạt những kết quả quan trọng.

Hướng dẫn dịch vụ công khai sinh, khai tử

Ngày đăng 07/06/2024 | 10:20  | Lượt xem: 6
Đăng nhập vào trang web “lienthong.dichvucong.gov.vn” hoặc quét mã qua ứng dụng zalo

TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VNEID

Ngày đăng 07/06/2024 | 10:13  | Lượt xem: 12
VNeID” là ứng dụng trên thiết bị số; “dinhdanhdientu.gov.vn”, “vneid.gov.vn” là trang thông tin định danh điện tử do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử; phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân
LIÊN KẾT WEB SITE