Đại lễ khánh thành cung Mẫu Đền Dầm

22/11/2023 13:53

                                                                 Khu vực của sân Đền Dầm

Đền Dầm là một ngôi đền thiêng có từ thời nhà Trần. Đây là một trong những ngôi đền có số lượng sắc Phong lớn nhất Việt Nam dưới các triều Trần, Lê, Nguyễn sắc phong đến 28 lần (Trần triều 7 đạo, Lê triều 13 đạo, Nguyễn triều 8 đạo) – một kỷ lục về sắc phong, khó có đền phủ nào được như vậy. Số lượng sắc phong này ngang với Phủ Tiên Hương – Nơi thờ của Mẫu Liễu Hạnh tại Phủ Dày (Nam Định).

Đền Dầm gắn liền truyền thuyết “Hoàng Long công chúa bị đày vì làm vỡ chén ngọc được chàng Liễu Nghị giải oan. Để trả ơn, nàng đã hiện lên báo mộng giúp Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đánh thắng giặc ngoại xâm”.
           Khi thắng trận trở về, ông dâng biểu lên vua báo công và nêu rõ việc Ngọc Dung báo mộng. Vua sai sứ giả về Xâm Miện vào miếu (nay là đền Dầm) bái tạ, và ban tặng sắc phong. Rồi lệnh cho nhân dân Xâm Miện đến kinh thành rước sắc về để dân làng thờ phụng.

  Các triều vua kế tiếp đều có sắc phong cho đền. Sau này để tưởng nhớ công ơn của Hưng Đạo Vương đã trình tấu lên vua ban sắc phong cho đền Dầm, nhân dân địa phương đã xây dựng một ngôi đền bên cạnh để thờ Hưng Đạo Vương. Vì thế mà trong khuôn viên đền Trần bên cạnh đền chính, không chỉ có miếu cô, miếu cậu mà còn có cả đền thờ Trần Hưng Đạo. Đền Dầm được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố năm 2001.

                                                     Cán bộ, nhân dân địa phương dự buổi lễ

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cung Mẫu đền Dầm đã bị hư hỏng, xuống cấp. Năm 2023 được sự cho phép tu bổ của UBND huyện Thường Tín, xã Ninh Sở đã tu bổ, tôn tạo lại cung Mẫu ngôi đền. Đến đã hoàn thành, khang trang và vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống.

Lễ cắt băng Khánh thành cung Mẫu thôn Xâm Dương xã Ninh Sở diễn ra trong 4 ngày 10, 11, 12, 14 tháng 11 với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ… Các hoạt động này nhằm giữ gìn, phát huy nét đặc sắc văn hóa của quê hương, đồng thời qua đó động viên người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước cũng như nội quy và các quy định của địa phương.

Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đã được tổ chức như tế nam quan, nữ quan, biểu diễn trống hội, rước kiệu....

Nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng đã được tổ chức như tế nam quan, nữ quan, biểu diễn trống hội, rước kiệu....