Đảng bộ xã Ninh Sở tham gia học tập chuyên đề năm 2024

15/04/2024 09:26

 Hội nghị đã được nghe PGS - TS Nguyễn Viết Thông – Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương trình bày nội dung về cácTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về về đổi mới, sáng tạo; nâng cao trách nhiệm nêu gương; khơi dậy khát vọng phát triển. Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy trình bày nội dung về “Đảng bộ huyện Thường Tín đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới, sáng tạo; nâng cao trách nhiệm nêu gương; khơi dậy khát vọng phát triển huyện Thường Tín ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, bản sắc, sớm trở thành đơn vị hành chính cấp Quận của Thủ đô Hà Nội”.

Để thực hiện tốt Chuyên đề năm 2024, Đảng uỷ xã Ninh Sở chỉ đạo các chỉ bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả học tập và thực hiện Chuyên đề năm 2024 của huyện, xã; kết quả sinh hoạt theo chủ điểm quý ở từng chi bộ. Tuyên truyền về những mô hình hay, hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.