Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ đê điều, phòng chống thiên tai

25/07/2023 01:24

Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh cả ở khu vực đô thị và nông thôn dọc theo các tuyến đê trên địa bàn thành phố. Vì vậy, kéo theo các hoạt động có liên quan đến đê điều ngày càng xảy ra nhiều, tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gây bức xúc dư luận.

Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai thời gian qua đã được các cấp, các ngành đẩy mạnh, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những xu hướng vi phạm mới như lợi dụng ngày nghỉ, lễ tết, lợi dụng thời điểm buổi tối, ban đêm để thực hiện hành vi vi phạm, khó xác định đối tượng vi phạm.

Trước thực trạng trên, UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai đến cộng đồng, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và hộ gia đình dọc theo các tuyến đê trên địa bàn quản lý. Xây dựng nội dung tuyên truyền đa dạng, thiết thực với tình hình quản lý địa bàn, xây dựng các chuyên đề chuyên sâu xuất phát từ yêu cầu thực tiễn như các hoạt động liên quan đến đê điều và các hành vi vi phạm, chế tài xử phạt theo quy định.

Bên cạnh đó, tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều. Tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, không vi phạm quy định pháp luật về đê điều đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đê điều; hướng dẫn trình tự, thủ tục trong việc thỏa thuận, cấp phép các hoạt động liên quan đến đê điều theo quy định pháp luật.