Công an Thành Phố Hà Nội hướng dẫn kỹ năng thoát nạn , xử lý ban đầu cho người dân chủ hộ gia đình khi có phát sinh cháy nổ

19/06/2024 08:46

Công an Thành phố Hà Nội đã xây dựng Clip hướng dẫn thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh tại đường link clip tuyên  truyền:

https://www.youtube.com/watch?v=gpvwIbraVjA

Hình ảnh về Clip hướng dẫn thực hiện một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh