CÔNG TÁC CÁN BỘ

05/04/2024 09:05

Tại hội nghị đồng chí Phó trưởng ban tổ chức Huyện Ủy đã công bố quyết định điều động đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - BTĐU xã Ninh Sở về giữ vị trí trưởng phòng lao động thương binh xã hội; đồng chí Uông Đình Hưng - Trưởng phòng LĐTBXH chỉ định tham gia BCH ĐU từ ngày 1/4/2024.