HĐND xã Ninh Sở tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11

17/06/2024 08:41

 Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Uông Đình Hưng, Bí thư Đảng ủy; Đặng Đình Tám – PBT ĐU – CT HĐND xã, Thường trực UBND, UBMTTQ và trưởng các ban nghành đoàn thể xã... cùng với hơn 90 cử tri đại diện cho 07 thôn trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, Đại biểu HĐND xã đã thông báo dự kiến nội dung chương trình, thời gian, địa điểm và công tác tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp giữa năm) HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng năm 6 tháng đầu năm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước còn chưa được giải quyết.

   Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã cũng đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung xoay quanh các vấn đề về chế độ chính sách, giao thông, thủy lợi, cải cách hành chính, vệ sinh môi trường…

 Tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Ninh Sở, PCT UBND xã Đỗ Hồng Đức đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri đối với những vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương cũng như tiếp thu, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, đồng thời mong muốn cử tri tiếp tục có thêm nhiều ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực để HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị với các cấp, ngành chức năng xem xét giải quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri địa phương.

Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri, Ông Đỗ Hồng Đức, PCT UBND xã đã tiếp thu và trả lời thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của xã. Nội dung các ý kiến, kiến nghị khác, HĐND xã sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND huyện trong kỳ họp sắp tới hoặc gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.