Hội nghị Đại biểu Nhân dân – Lắng nghe ý kiến của Nhân dân

09/03/2024 13:58

Qua đó nhằm tiếp tục phát huy dân chủ trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, các quy định của địa phương. Hội nghị Đại biểu nhân dân năm năm 2024 trên địa bàn xã thực sự là hội nghị của dân, là nơi để chính quyền địa phương lắng nghe tiếng nói của nhân dân.

 Để thực hiện tốt Hội nghị Đại biểu Nhân dân, ngay từ đầu năm, Uỷ ban MTTQ xã đã triển khai nội dung Hội nghị Đại biểu Nhân dân và đề nghị các thôn triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  đã đưa nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đến các thôn, tổ dân phố thông qua việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân trực tiếp bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở xã được tiến hành chặt chẽ theo đúng hướng dẫn đảm bảo được mục đích, yêu cầu, phát huy vai trò, vị trí của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ trong Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Hội nghị Đại biểu Nhân dân đã phát huy dân chủ, bàn bạc để thực hiện những nội dung xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử nhất là Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vận động Nhân dân ủng hộ Qũy “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”,  nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa trong cộng đồng dân cư, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cống rãnh thoát nước, tăng cường giữ gìn trật tự, kỷ cương, giải quyết những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở thôn, tổ dân phố.

Các ý kiến tại hội nghị đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn xây dựng. Những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm là những vấn đề vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, các tệ nạn xã hội, về việc cưới, việc tang, mừng thọ, xây dựng, chỉnh trang đường làng ngõ xóm… Thông qua Hội nghị Đại biểu Nhân dân nhiều ý kiến cũng đề xuất kiến nghị với chính quyền các cấp mắc thêm đèn chiếu sáng, vận chuyển các chất thải, thu gom rác thải đúng nơi quy định, giải quyết nhu cầu về nước sạch sinh hoạt, thành lập tổ tự quản, tăng cường lực lượng an ninh tuần tra ban đêm ngăn ngừa trộm cắp, tiêm chích ma túy, lắp camera đường thôn, xóm, làng, khu phố…
 
 

 

Thêm bình luận :