Hội đồng nhân dân xã Ninh Sở tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX Nhiệm kỳ ( 2021-2026)

03/07/2023 01:23

Tham dự kỳ họp có ông Ông Nguyễn Toàn Thắng – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng Ủy xã; Ông Nguyễn Văn Kiên – Phó trưởng ban pháp chế HĐND Huyện – Đại biệu HĐND Huyện ứng cử tại xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức ở xã, Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học, các thôn  trên địa bàn xã; cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; và một số báo cáo khác …

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đề nghị về các lĩnh vực như: quan tâm việc dồn điền đổi thửa, an ninh trật tự trên địa bàn xã....Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 Sau 02 buổi  làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ 8 HĐND xã Ninh Sở khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp./.