Xã Ninh Sở đẩy mạnh tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấc cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

23/12/2021 07:51

Ngày bầu cử đang đến gần, cùng với cả nước, cử tri xã Ninh Sở sẽ tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày chủ nhật 23/5/2021. Đến nay, cùng với chuẩn bị các bước theo quy định, Xã đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã.

 

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử thành phố, Ủy ban Bầu cử xã Ninh Sở đã chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền về bầu cử xây dựng Kế hoạch sát với thực tế ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Kế hoạch tuyên truyền được chia thành 3 đợt tuyên truyền từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử.  

 

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại các trục đường lớn, khu trung tâm xã được quan tâm chú trọng. Toàn xã đã trang trí tại 7 điểm bầu cử, thay 4 pano khổ lớn, 10 băng rôn và hơn 100 cờ Tổ Quốc.

Thực hiện trang trí tại điểm bầu cử.

Thực hiện trang trí tại UBND xã Ninh Sở

 

Hội phụ nữ xã Ninh Sở truyên truyền về Bầu cử.

Công tác tuyên truyền đang được các tổ chức chính trị - xã hội trong xã đẩy mạnh, giúp nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sẽ là cơ sở quan trọng để cấp ủy các cấp tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của nhân dân. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã sẽ thành công tốt đẹp.